Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO 13485:2003 ISO 13485:2003 NQA All products 2011-11-10 ~ 2014-11-10
CE CE CE alcohol prep pad/alcohol towel/wet tissue 5050N3060, 5050N6060, 5060P1215, 5090P1220, 6580N1620 2016-08-09 ~ 2021-08-09
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE NQA Alcohol Prep Pad, Wet Tissue 2011-03-04 ~ 2016-03-04
ISO9001 ISO9001 NQA alcohol prep pad and wet tissues 2017-10-09 ~ 2020-10-09
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Powerclean Powerclean
JELID JELID

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 11 - 20 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này